Vos Vosgekasenboot

 

Referenties

Zoeken

Tata Steel

Ketelwatercirculatie pompen “Oxy Staal fabriek 2”

In de oude situatie van de “Oxy Staal fabriek 2” van Tata Steel IJmuiden stonden 2 ketels, met elk 3 pompen.  Capaciteit: 1550 m3/h @ 45 mwk. 
Per ketel waren er 2  pompen in bedrijf; de derde stond standby.

Reserve pomp

Door een gewijzigde bedrijfsvoering werd het voor Tata noodzakelijk om ten alle tijde een standby-positie in bedrijf te kunnen nemen, daarom is besloten om een extra reserve pomp aan te schaffen. Op deze manier is er altijd een back-up pomp ter beschikking, dus ook wanneer één van de pompen uitvalt en gereviseerd moet  worden.

Reverse Engineering

Voor Tata Steel waren de volgende voorwaarden van belang; de totale projectkosten, de pompen moesten 1 op 1 uitwisselbaar zijn en de levertijd diende zo kort mogelijk te zijn. Aangezien deze modellen niet meer geproduceerd worden, heeft Vos | Gekas & Boot op basis van “Reverse Engineering” deze 2 pompen aangeboden en hier ook opdracht voor gekregen.


In de engineerings-fase zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

Na het uitvoeren van bovenstaande punten is de productiefase opgestart. Hierna werden de onderdelen geassembleerd. 

De totale doorloop van het project bedroeg slechts 18 weken.

Foto's