Vos Vosgekasenboot

 

CBM

Zoeken

Periodieke trillingsmetingen

Het periodiek in de gaten houden van uw machinepark geeft u het voordeel van het beter in kunnen plannen van uw onderhoud. Dit is echter niet het enige. Ook wijzigingen in uw productieproces kunnen de nodige problemen opleveren. Periodieke trillingsmetingen gaan daarom ook veel verder dan alleen het meten van het algehele trillingsniveau volgens ISO10816. Elke meetronde bestaat uit een FFT spectrum analyse van verschillende meetpunten en verschillende type metingen.

Een overzichtelijke rapportage waarin u in één oogopslag kunt zien welke items direct aktie benodigen is daarin onontbeerlijk. Tevens geven periodieke metingen een inzicht in de ernst van de situatie. Hierop is het vervolgonderhoud af te stemmen. U voordeel: Beperking gevolgschade, efficiënter onderhoud en reductie van downtime.